Túi vải không dệt dạng túi dây rút

Non-woven bags drawstring bag format

Code number:TVKD-DR003

Code number:TVKD - DR002

Code number:TVKD - DR001

Code number:TDR005

Túi dây rút

Túi dây rút

Code number:TDR003

Túi dây rút

Túi dây rút

Code number:TDR001

Túi dây rút

Túi dây rút

Code number:TDR002

Customers

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon